Prezentace nových překladů

Poslední setkání Jazykovědného sdružení se konalo 19. 12. a bylo věnováno jazykovědným zahraničním publikacím, jež nedávno vyšly v českém překladu. Jednou z prezentovaných knih byla Pragmatika, jejímž autorem je Yan Hang. Knihu přeložil Ondřej Dufek (oddělení jazykové kultury). Na setkání Petr Kaderka (oddělení stylistiky a sociolingvistiky) představil publikaci Jazyk a dialog, jejíž některé původně cizojazyčné studie byly rovněž překládány do češtiny.

23. 12. 2019