Živa: Pomlčka a spojovník

Michelangelo Buonarroti prý kdysi pravil, že dokonalosti se dosahuje maličkostmi. Anna Černá se v posledním letošním jazykovém koutku v Živě (6/2019) zaměřuje na dvě malé vodorovné čárky: pomlčku a spojovník. Z jazykověporadenské praxe víme, že je mnozí uživatelé češtiny bohužel nerozlišují, ale jejich správné umístění napomáhá přesnému porozumění a zároveň je dokladem toho, že autorovi textu není čtenářský komfort lhostejný.

17. 12. 2019