Vyšla Naše řeč 5/2019

V posledním letošním čísle Naší řeči naleznete tři články, tři recenze, jednu zprávu a jednu drobnost. Úvodní text Veroniky Vytlačilové je zaměřen na pravopisnou stránku jednotlivých verzí barokní písně o sv. Vojtěchovi, Martin Adamec ve svém textu analyzuje význam lexému moderátor a článek Zdeňky Kohoutkové je zaměřen na problematiku slovotvorby entomologického názvosloví. Martin Beneš se ve své drobnosti zabývá otázkou noremnosti substantiva vězenkyně. Celý obsah čísla najdete zde.

17. 12. 2019