Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V závěrečném čísle letošního ročníku Slova a slovesnosti (roč. 80, 2019, č. 4) se Jiří Homoláč a Kamila Mrázková zabývají tím, jak píší čeští novináři na Twitteru. Luboš Veselý a Vojtěch Veselý analyzují sémantickou strukturu sloves zůstat, nechatzapomenout. Pavel Štichauer píše o smíšeném perifrastickém časování v italských dialektech. Jana Straková, Milan Straka, Jan Hajič a Martin Popel podávají přehled nejnovějších výsledků počítačového zpracování češtiny. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

12. 12. 2019