Vyšla publikace o tvoření podstatných jmen ve staré a střední češtině

Kniha Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině (nakl. Academia) se zabývá tvořením podstatných jmen, která jsou odvozena ze sloves a která jsou doložena v období od počátků češtiny do třetí čtvrtiny 18. století. Jedenáct autorů pro popis vývoje jednotlivých onomaziologických kategorií čerpá z dosud nejrozsáhlejších sbírek dobového jazykového materiálu. Kniha přispívá k částečnému zaplnění prázdného místa v české historické mluvnici, která zatím postrádá ucelený a podrobný popis tvoření slov zpracovaný na dostatečně reprezentativním jazykovém materiálu.

4. 12. 2019