Přednáškový cyklus v Moskvě

Ve dnech 5. a 6. 12. 2019 prosloví Martin Beneš a Michaela Lišková přednášky na Lomonosovově univerzitě, Ruské státní humanitní univerzitě a v Českém centru v Moskvě. Martin Beneš se v jedné přednášce bude věnovat přechylování ženských příjmení, ve druhé se zaměří na důsledky existence vědomých a nevědomých jazykových znalostí pro jazykovou kulturu. Michaela Lišková se v obou přednáškách bude zabývat novou slovní zásobou češtiny: poprvé s důrazem na neologii, podruhé na neografii.

28. 11. 2019