Edice staročeské kroniky Martimiani

V nakladatelství Scriptorium vyšla publikace Staročeská kronika Martimiani, která přináší kritickou edici česky psané světové kroniky, jejíž vznik je datován na přelom 14. a 15. století či do první čtvrtiny 15. století a jež byla tradičně připisována rytíři Benešovi z Hořovic. Edice je doprovozena statěmi popisujícími tuto literární památku z pohledu kodikologického, historického a paleobohemistického. Edici připravil člen oddělení vývoje jazyka Š. Šimek, (spolu)autory doprovodných statí jsou germanista V. Brom, kodikolog M. Dragoun a historik J. Hrdina.

19. 11. 2019