Nová životopisná monografie o Janu Žižkovi

Nakladatelství Paseka vydalo obsáhlou monografii někdejšího člena oddělení vývoje jazyka Petra Čorneje Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Jedná se o druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky s využitím nejnovějších badatelských poznatků doplňuje, koriguje i překonává. Představuje nepřemoženého hejtmana v netradičním světle – příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů.

 

19. 11. 2019