Živa: O rozmanitosti v jazyce

Zastřešujícím pojmem monotematického čísla Živy je biodiverzita, je jí proto věnován i jazykový koutek Anny Černé. Autorka sleduje „zabydlování“ tohoto poměrně mladého slova s latinskými kořeny v českém prostředí, konkurenci termínů rozmanitostdiverzita i spojitost s vojenským výrazem diverze. Zmíněn je i prefixoid bio- a je připojeno také pravopisné doporučení, proč psát biočočka, ale bio červená čočka.

31. 10. 2019