100 let od narození prof. Františka Daneše

V letošním roce si připomínáme sto let od narození významného českého jazykovědce prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc. František Daneš (1919–2015) patřil k osobnostem, které zanechaly v oboru hlubokou a trvalou stopu. Byl průkopníkem fonologického výzkumu české věty, tvůrcem originální syntaktické teorie a vůdčí osobností výzkumu české skladby, pionýrem české sociolingvistiky i textové lingvistiky. Celý svůj život pracoval v Ústavu pro jazyk český, v letech 1965–1970 a 1990–1994 jako jeho ředitel.

 

V roce 2009 mu Akademie věd České republiky udělila za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy a humanitních idejí čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis. V roce 2010 převzal z rukou prezidenta medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.
 

Rádi bychom osobnost Františka Daneše připomněli výborem z textů publikovaných v časopisech Slovo a slovesnost a Naše řeč: Slovo a řeč Františka Daneše: Pamětní výbor z časopisů Slovo a slovesnost a Naše řeč (2019).


Vzpomínku na Františka Daneše jako popularizátora jazykovědy si můžeme oživit díky nahrávkám v audioarchivu Českého rozhlasu.
 

31. 10. 2019