Nová popularizační kniha o lexikografii

Nakladatelství Lidové noviny vydalo knihu Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého (M. Lišková, M. Šemelík, eds.). Autorský tým, složený především z pracovníků oddělení současné lexikologie a lexikografie, vytvořil publikaci, která čtenářům umožňuje orientaci ve vybraných tématech oboru, jako je zařazování slov do hesláře, volba příkladů či frazeologie. Kniha přibližuje lexikografickou práci širokému okruhu čtenářů, aniž by slevovala z věcné správnosti.

18. 10. 2019