Vyšla Naše řeč 4/2019

Ve čtvrtém letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Josefa Štěpána je zaměřen na syntax současné české prózy, text Petra Strossy je věnován vhodnosti vzorových substantiv k popisu české deklinace a článek Pavla Sojky je zaměřen na problematiku normy a kodifikace. Hana Mžourková ve své drobnosti zvažuje jiné možnosti způsobu zpracování slovního spojení „bílé zlato“ v Akademickém slovníku současné češtiny. Celý obsah čísla najdete zde.

17. 10. 2019