Vyšla Naše řeč 3/2019

Ve třetím letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Michaely Křivancové se zabývá metodikou analýzy a klasifikace frazeologických jednotek, příspěvek Kristýny Kovářové je věnován problematice onomastické lexikografie, článek V. Musilové a V. Novákové je zaměřen na identifikaci autora uměleckého textu. Barbora Martinkovičková ve své drobnosti analyzuje slovo puzzle z ortoepické perspektivy. Celý obsah čísla najdete zde.

15. 8. 2019