Z Jazykovědných aktualit 2019/1–2

V novém čísle Jazykovědných aktualit si můžete přečíst dvě recenze od Lucie Jílkové, z nichž první se věnuje knize Hacknutá čeština (Martin Kavka, Michal Škrabal a kol.) a druhá monografii Martiny Bodnárové Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. Ve třetí recenzi se Hana Mžourková zaměřila na knihu Františka Štíchy O věrnosti překladu. Celé číslo časopisu najdete zde.
 

16. 7. 2019