Publikace o spisovné češtině a jazykové kultuře

Vyšel sborník Spisovná čeština a jazyková kultura 2018 (ed. Ondřej Bláha), který obsahuje příspěvky ze stejnojmenné konference konané na FF Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 18. a 19. října 2018. Na pořádání konference se podílel i Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF Univerzity Karlovy v Praze.

 

Ve sborníku naleznete mimo jiné studii Jany Hoffmannové o slanzích jako účinném reklamním prostředku nebo text Lucie Jílkové o varietách češtiny v rozhlasovém dopravním zpravodajství. Kamila Mrázková se ve svém příspěvku zaměřuje na jazykový management na sociálních sítích, Hana Mžourková se věnuje laickým pravidlům a jejich místu v jazykové kultuře. Michaela Lišková představuje neologismy z oblasti módy a Martina Ireinová zpracování nářeční slovní zásoby v celonárodním slovníku.

15. 7. 2019