Ocenění pro Sdružení moravských pracovišť AV ČR

V rámci oslav 100 let existence Masarykovy univerzity byla Sdružení moravských pracovišť AV ČR udělena pamětní medaile, kterou 13. 6. převzal místopředseda sdružení doc. Radomír Vlček. Ocenění bylo navrženo Filozofickou fakultou MU a zdůvodněno dlouhodobou spoluprací zejména s pracovišti Ústavu pro jazyk český, Ústavu pro českou literaturu, Ústavu dějin umění, Historického ústavu, Archeologického ústavu, Psychologického ústavu a Etnologického ústavu.

23. 6. 2019