Vyšlo 19. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

V 19. čísle časopisu Korpus – gramatika – axiologie Ondřej Bláha sleduje gramatická specifika a vývojovou dynamiku českých iterativ. Alena M. Černá analyzuje osm českých textů založených na Albrantově koňském lékařství. Tématem článku Leny Ivančové je systém hodnocení a kategorizace zvukových charakteristik akusticko-auditivních komunikátů na pozadí sedmi univerzálních binárních opozic. (Informace k dalším textům naleznete zde.)

 

V novém čísle KGA dále Lucie Jílková věnuje pozornost dialogickým rysům rozhlasového dopravního zpravodajství. Užívání slovesných časů ve vedlejších větách obsahových v závislosti na původci sdělení sleduje ve svém článku Marta Koutová.

21. 6. 2019