Kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie

Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR pořádá kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Setkání se bude konat 25. června 2019 od 13 do 17 hodin v prostorách Ústavu analytické chemie AV ČR (Veveří 97, Brno). Celý program najdete zde.

18. 6. 2019