Kritická edice jednoho z nejstarších česky psaných cestopisů

V nakladatelství Arbor vitae societas vyšla kniha Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492. Kritickou edici jednoho z nejstarších českých nepřekladových cestopisů připravila Miloslava Vajdlová (Ústav pro jazyk český AV ČR). Edici doplňují průvodní stati Martina Boštíka (Regionální muzeum v Litomyšli) a Miloslavy Vajdlové, ediční poznámka a slovníček méně obvyklých staročeských výrazů.

13. 6. 2019