Edice staročeských biblických předmluv

V nakladatelství Scriptorium vyšla kritická edice staročeských biblických předmluv, které se dochovaly v rukopisných i tištěných středověkých biblích. Obsahuje celkem 124 textů, a to jak překladů z latiny, tak i několik původních staročeských předmluv, které složili neznámí učenci podílející se ve 14. a 15. století na překladu bible do češtiny. Edici připravil pětičlenný tým pracovníků oddělení vývoje jazyka ÚJČ s pomocí dvou externích odborníků (uměnovědce a teologa) a provází ji obsáhlá studie o staročeském překladu biblických prologů a výklad o výzdobě předmluv v staročeských biblických rukopisech.

13. 6. 2019