Přednáška o neologismech

Michaela Lišková (oddělení současné lexikologie a lexikografie) vystoupí 25. června v 19 hod. v Českém centru Berlín s přednáškou Jazyková laboratoř: Nová slova v současné češtině. Ve svém vystoupení se zaměří jak na teoretické otázky nové slovní zásoby, tak na praktické ukázky vybraných výrazů z vlastní neologické sbírky, na nichž budou mimo jiné demonstrovány specifické jevy z různých jazykových oblastí. Další informace jsou k dispozici zde.

10. 6. 2019