Akademická příručka českého jazyka podruhé

V nakladatelství Academia vyšlo druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT. Knihu edičně připravily Markéta Pravdová a Ivana Svobodová. Podkladem druhého vydání se opět stala výkladová část Internetové jazykové příručky, která byla spuštěna v dubnu 2008 a od té doby je neustále upravována a rozšiřována. Nově byly do knihy zařazeny například kapitoly o výslovnosti a přechylování.

13. 5. 2019