Dvojčíslo Naší řeči o lexikografii

Právě vyšlo dvojčíslo časopisu Naše řeč věnované metalexikografii. Mezi deseti články najdete texty, které se zabývají úskalími výkladu významu konkrétních slov, orientovaností na uživatele slovníků, otázkami přípravy slovníků starších vývojových etap češtiny nebo dalšími tématy, jako jsou propria, terminologie, excerpce neologismů nebo vztah jedno- a vícejazyčné lexikografie. Číslo doplňují mj. tři důkladné recenze Kapitol z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Obsah celého čísla je k dispozici zde.

9. 5. 2019