Vyšel výbor z díla Světly Čmejrkové

Nakladatelství Lidové noviny právě vydalo knihu Jazyk a dialog. Za sjednocující koncept tohoto výboru z díla Světly Čmejrkové lze pokládat dialog a dialogičnost. V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované teoretické reflexi této problematiky, ale také tématům nejaktuálnějším, jako je jazyk, styl, dialog v současných médiích, reklamě, elektronické komunikaci, v textech vědeckých či uměleckých (L. Vaculík, M. Urban); problematika genderová; nebo sociolingvistický pohled na dorozumívání s Ukrajinci či volyňskými Čechy.

 

6. 5. 2019