Vyšel časopis Acta onomastica 1/2019

Aktuální tematické číslo časopisu Acta onomastica obsahuje 13 anglicky psaných statí věnovaných politickým a sociálním vlivům na evropskou toponymii v 19. a 20. století. Mimo jiné přináší článek Žanety Dvořákové o místním jménu Polná, které se do naší kulturní encyklopedie zapsalo jako místo vraždy Anežky Hrůzové, dále příspěvek Martiny Ptáčníkové o náměstí Jana Palacha, jež se stalo symbolem lidového protestu, nebo stať Pavla Štěpána o proměnách venkovské krajiny a jmen v důsledku kolektivizace zemědělství. Úplný obsah čísla najdete zde.

4. 4. 2019