Přednáška o jazykových varietách

Srdečně vás zveme na přednášku Lucie Jílkové Variety češtiny, kterou pořádají Ústav slavistiky Vídeňské univerzity a České centrum Vídeň. Přednáška se uskuteční 20. 3. od 14:00–15:30 hod. v prostorách centra translatologie Vídeňské univerzity a přednášející se zaměří na specifické výrazové prostředky jednotlivých jazykových útvarů i na spisovnou a hovorovou výslovnost. Podrobné informace naleznete zde.

14. 3. 2019