Nová kniha o výslovnosti spisovné češtiny

V nakladatelství Academia právě vyšla monografie Veroniky Štěpánové Vývoj kodifikace české výslovnosti. Kniha se zaměřuje na problematiku výslovnosti spisovné češtiny, zabývá se prvními snahami o zachycení ortoepických pravidel, přípravami kodifikačních příruček v ÚJČ a shrnuje nejnovější vývoj v oblasti výzkumů české spisovné výslovnosti.

 

Těžiště práce spočívá v analýze obsahů významných ortoepických příruček, detailně se soustřeďuje především na problematická pravidla. Součástí knihy jsou i výsledky fonetických analýz, provedených zejména v korpusu Monolog.

23. 1. 2019