Přednáška: Orthographia Bohemica a náměšťská gramatika v nových edicích

Zveme vás na přednášku Ondřeje Koupila a Kateřiny Volekové (oddělení vývoje jazyka ÚJČ), při níž budou představeny knižní edice dvou českých jazykověreflektivních pramenů, které mají být v lednu roku 2019 vydány jako třetí a čtvrtý svazek edice Grammaticae Bohemicae. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 12. prosince 2018 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci přednášky naleznete zde.

5. 12. 2018