Výsledky grantové soutěže

Ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky pro rok 2019 uspěly dva projekty Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. První je nazván Čeština Daniela Adama z Veleslavína a jeho řešitelkou je Alena Černá z oddělení vývoje jazyka; řešitelem druhého projektu, pojmenovaného Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině, je Martin Havlík z oddělení stylistiky a lingvistiky textu. Úspěšným žadatelům gratulujeme a těšíme se na nové poznatky o veleslavínské češtině i současné české mluvené komunikaci.

28. 11. 2018