Odešla doktorka Běla Poštolková

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 86 let zemřela PhDr. Běla Poštolková, CSc., (16. března 1932 – 31. října 2018) lingvistka, bohemistka, lexikografka, specialistka na zpracování a výklad terminologické složky slovní zásoby, která působila v Ústavu pro jazyk český téměř třicet let, od roku 1962.


Během své vědecké činnosti se podílela na významných kolektivních dílech české lexikografie, nejen na Slovníku spisovného jazyka českého a pozdějším Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, ale i na Akademickém slovníku cizích slov. V centru její badatelské pozornosti byly vzájemné vztahy terminologické vrstvy slovní zásoby a běžné neodborné slovní zásoby, ve své monografii Odborná a běžná slovní zásoba současné češtiny (1984) podala detailní popis obohacování lexika. Je autorkou a spoluautorkou mnoha dalších význačných lexikografických děl, například slovníkové příručky Co ve slovnících nenajdete (1994, spolu se Z. Sochovou). Mezi lety 1983–1990 byla výkonnou redaktorkou časopisu Naše řeč.
 

6. 11. 2018