Týden vědy a techniky AV ČR 2018

Osmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR se bude konat ve dnech 5.–11. 11. 2018. Jeho hlavním tématem je 100 let založení Československé republiky. Do bohatého programu festivalu se tradičně zapojí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům i široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program TVT 2018 naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří v Ústavu pro jazyk český AV ČR – čtvrtek 8. 11. 2018

 

Den otevřených dveří v jazykové poradně
Oddělení jazykové kultury ÚJČ, Praha 1, Letenská 4 (9:00–12:00)
Přednášející: Ivana Svobodová
Návštěvníci se dozvědí informace o historii a fungování jazykové poradny, o principech jazykové kultury, tvorbě jazykových příruček a o častých a zajímavých dotazech, které pracovníci jazykové poradny zodpovídají.
Rezervace

 

Podívej se do slovníku!
Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ, Praha 1, Letenská 4 (10:00, 14:00)
Přednášející: Sylva Nzimba, Jan Křivan, Michaela Lišková
Exkurze s přednáškou nabízí pohled do zákulisí oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Návštěvníci se seznámí s tím, jak se zde sbírala slova v minulosti a jak se to dělá dnes. Následně se pozornost zaměří na slovník současné češtiny, z nějž byla dosud zveřejněna hesla s náslovím a-. Jaká slova se do slovníku (ne)zařazují, jak se tvoří výklad významu a je snadné vybrat slovníkové příklady? Zodpovíme nejen tyto otázky, prostor bude i pro diskusi.
Rezervace

 

Den otevřených dveří v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Oddělení vývoje jazyka ÚJČ, Praha 1, Valentinská 1 (10:00–14:00)
Přednášející: Štěpán Šimek, Kateřina Heřmanská, Jan Dušek, Kateřina Voleková
Akce je koncipována jako exkurze s výkladem o historii pracoviště zkoumajícího vývoj českého jazyka od jeho počátku po národní obrození. Návštěvníkům bude stručně představena historie oddělení a jeho nejvýznamnější výstupy, především vědecké slovníky či databáze historické češtiny a edice historických textů v podobě knižní i elektronické. Zájemci budou též seznámeni s metodami práce s historickým jazykovým materiálem a svoje dosavadní znalosti starší češtiny si budou moci ověřit v kvízu.
Rezervace

 

Individuální konzultace k odborným textům v angličtině
Kabinet studia jazyků ÚJČ, Praha 1, Hybernská 8 (9:00–16:00)
V rámci Dne otevřených dveří nabízí Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR ochutnávku svých konzultačních služeb. Konzultace jsou určené pro kohokoli, kdo potřebuje psát akademický text v angličtině nebo připravuje např. konferenční prezentaci a kdo u nás dosud na konzultaci nikdy nebyl. Zapisovat se můžete prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na 60minutové časové bloky ve čtvrtek 9. 11. mezi 9. a 16. hodinou.
Přednášející: Kamila Etchegoyen Rosolová, Dagmar Frančíková, Eleanor Lurring, James J. Tufano
Rezervace


Jak se kde v Česku mluví
Dialektologické oddělení ÚJČ, Brno, Veveří 97 (10:00)
Přednášející: Martina Ireinová, Hana Konečná
Jinak se mluví v Čechách, jinak na Moravě a ve Slezsku. Např. v Čechách lidé vostávají na vesnici, na Moravě bévajó/bývajú a ve Slezsku meškaju na dědině, v Čechách poličku vyrobí truhlář, na Moravě stolař. Různě se mluví i v jednotlivých částech Česka – jinak zní např. čeština v okolí Plzně nebo na Českobudějovicku, jinak zase na Olomoucku, na Valašsku nebo na Ostravsku. Během přednášky budou jednotlivá nářečí představena na základě zvukových nahrávek autentických nářečních promluv.
Rezervace není nutná.

 

Etymologické oddělení – historie i současnost
Etymologické oddělení ÚJČ, Brno, Veveří 97 (10:00)
Přednášející: Bohumil Vykypěl
Cílem exkurze je seznámit návštěvníky s historií vzniku etymologického oddělení, s významnými osobnostmi, které v něm působily, i s náplní práce současného pracoviště.
Rezervace

 


Přednášky v Akademii věd na Národní v Praze

Martina Ptáčníková: Kult osobnosti v pražském uličním názvosloví aneb Od Stalinovy třídy k Frontě na maso
Datum a doba konání: středa 7. listopadu, 13:00
Místo konání: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 205
Anotace: Pojem kult osobnosti bývá tradičně spojován s totalitárními režimy a jejich vládci, nejčastěji potom s J. V. Stalinem. Jedním z ukazatelů rozsahu a síly konkrétního kultu je i množství míst nesoucích jméno dané osobnosti. Přednáška se zaměří na uplatnění Stalinova jména v pražském uličním názvosloví. Publikum se mj. dozví, kde v centru Prahy mohla vzniknout symbolická „stalinská cesta“ nebo jak Pražané přezdívali Stalinově třídě na Vinohradech či jeho gigantickému pomníku.
Rezervace

 

Libuše Čižmárová: Jméno Česko a jeho cizojazyčné mutace v postojích veřejnosti
Datum a doba konání: pátek 9. listopadu, 9:00
Místo konání: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 205
Anotace: Přednáška se zaměřuje na jednoslovné jméno naší vlasti od vzniku Československa po současnost, věnuje se především vývoji postojů politiků, žurnalistů, podnikatelů, sportovců, vědců i veřejnosti k českému jednoslovnému jménu i jeho cizojazyčných mutací v období od vzniku samostatného českého státu do současnosti.
Rezervace

 


Přednášky ve školách a knihovnách

 

Jan Dušek: Kde hledat na internetu starou češtinu
Datum a doba konání: středa 7. listopadu, 11:10
Místo konání: Praha 2, Korunní 2, Arcibiskupské gymnázium
Anotace: V rámci přednášky budou představeny elektronické zdroje, které zpřístupňují literární památky středověku a raného novověku a věnují se jazyku daných období. Studenti se seznámí s Vokabulářem webovým, který vzniká v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, a jeho jednotlivými částmi, zároveň získají informace o Lexikální databázi humanistické a barokní češtiny. Zjistí, kde mohou nalézt rukopisy, staré tisky a informace o nich v digitální podobě. Seznámí se také s diachronní složkou ČNK Diakorp.


Veronika Quinn Novotná: Introduction to academic writing: Letter of motivation
Datum a doba konání: čtvrtek 8. listopadu, 8:30
Místo konání: Praha 6, Parléřova 2, Gymnázium Jana Keplera
Na příkladu vybraného žánru motivačního dopisu seminář studentům poskytne úvod do principů akademického psaní. Cílem je ukázat studentům kulturní rozdíly ve způsobu výstavby textu v českém a anglosaském pojetí. Studenti se též seznámí se stylistickými prostředky typickými pro tento žánr a zároveň dostanou příležitost si sami podobný text vytvořit. Seminář bude součástí volitelného předmětu Style in practice pro studenty 3. a 4. ročníku.

 

Lucie Jílková: Čeština v České televizi
Datum a doba konání: čtvrtek 8. listopadu, 10:00
Místo konání: Karlovy Vary, Závodní 378/84, Krajská knihovna Karlovy Vary
Anotace: V přednášce bude nejprve stručně představena činnost Ústavu pro jazyk český; hlavním tématem bude jazyk moderátorů vybraných televizních pořadů (výslovnost, větná intonace, ne/užívání spisovné češtiny, kultivovanost projevu).
Rezervace

 

6. 11. 2018