Mezi textologií a muzikologií: nová zjištění o Šubarově kancionálu

V časopise Hudební věda (roč. 55, 2018, č. 1) vydávaném Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR vyšla studie Veroniky Vytlačilové Kancionál Valentina Šubara Lanškrounského. Autorka v ní navrhuje opravu datací a popisů dochovaných tisků Šubarova kancionálu, upozorňuje na zásadní odlišnosti mezi vydáními a upřesňuje či opravuje některé informace uváděné v dnešní odborné literatuře a internetových databázích.

 

Článek byl vydán v rámci ústavního textologicko-edičního úkolu oddělení vývoje jazyka a je opatřen barevným obrázkem částečně notovaného rukopisného opisu z roku 1580 a černobílým obrázkem tiskařského signetu Jiřího Hanuše z Kronenfeldu.

12. 4. 2018