Vyšla Naše řeč 1/2018

Právě vyšlo první letošní číslo Naší řeči, které je zároveň prvním, jež připravila nová redakce. Naleznete v něm čtyři články a jednu drobnost. Jana Zdeňková se zabývá vokalickou kvantitou ve Veleslavínově Nomenklátoru, Lucie Radková se věnuje funkci policejní mluvy, Radka Holanová analyzuje e-mailovou komunikaci mezi lékaři a jejich pacienty a Zina Komárková popisuje strategii distribuce českých nářečí v překladu Falletovy Zelňačky. Martina Rybová se ve své drobnosti věnuje prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka. Celý obsah čísla najdete zde.

6. 4. 2018