Elektronická edice tříjazyčného nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Prostřednictvím Vokabuláře webového byla zveřejněna elektronická edice slovníku Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens, který na základě slovníku holandského učence Hadriana Iunia Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans adaptoval, o českou jazykovou složku rozšířil a posléze ve své tiskárně roku 1586 vydal Daniel Adam z Veleslavína.

 

Edice byla připravena v rámci grantového projektu GA ČR č. 15-01298S Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína týmem z oddělení vývoje jazyka ÚJČ pod vedením Miloslavy Vajdlové ve spolupráci s Tilmanem Bergerem z univerzity v Tübingenu. Latinský, německý i český text slovníku se v edici uvádí v podobě transkribované, český text též ve formě transliterované. V edici lze listovat i vyhledávat za pomoci regulárních výrazů. Text edice je provázán s digitálními fotokopiemi starého tisku a naleznete ho na této adrese.

5. 3. 2018