Přednáška Slovenština a slovenští rodilí mluvčí pobývající v Česku

Srdečně vás zveme na přednášku Adama Kříže (oddělení jazykové kultury ÚJČ) s názvem Slovenština a slovenští rodilí mluvčí pobývající v Česku. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 13. prosince 2017 od 18:00 v posluchárně č. 300 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.
 

Anotace:

Příspěvek shrnuje dílčí výsledky projektu zaměřeného na sociolingvistické a psycholingvistické aspekty užívání češtiny a slovenštiny u slovenských rodilých mluvčích žijících v Česku. První aspekt byl mapován pomocí sociolingvistického dotazníku. Jím byly získávány sociodemografické údaje o respondentech a údaje o jejich jazykovém chování v různých situacích. Druhý aspekt byl podchycen experimentálními úlohami. V přednášce bude představena jedna z nich: lexicon decision task. Při zmíněné úloze byly participantům prezentovány na počítači řetězce grafémů, z nichž některé tvořily slovenské slovo a některé pouze nesmyslný sled písmen. Úkolem participantů bylo co nejrychleji rozhodnout, zda se v daný moment objevuje na monitoru slovenské slovo, či nikoli. Přednáška uvede výsledky obou dvou popsaných metod do souvislostí.

1. 12. 2017