Přednáška: Neologismy jako lingvistický a kulturní fenomén

V úterý 28. 11. od 13:15 promluvila Michaela Lišková v Českých Budějovicích (Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31a) o neologismech jako lingvistickém a kulturním fenoménu. Přednášející nejprve posluchače uvedla do široké problematiky pojmu/termínu neologismus a následně představila nové lexémy z různých tematických okruhů, např. z oblasti sdílené ekonomiky, gastronomie, popkultury i mnoha dalších.

23. 11. 2017