Přednáška o slovnících a slovníkářství

Ve středu 29. 11. 2017 se v 17:00 v Muzeu T. G. M. (Vysoká 95, Rakovník) uskutečnila přednáška Jany Nové Slovníky a slovníkářství včera a dnes. Pro posluchače bylo připraveno mnoho zajímavého z historie i současnosti českého slovníkářství a slovníků, přednášející je rovněž seznámila se specializovanými příručkami, které přinášejí pozoruhodné informace o naší mateřštině. Nechybělo ani nahlédnutí do lexikografické dílny, kde pod rukama jazykovědců vznikají slovníková hesla.

21. 11. 2017