Vyšla Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Jako XLII. díl ediční řady Archiv český vydalo nakladatelství Filosofia v kritické edici unikátní rukopis z 15. století. Jedná se o památku právně-správního charakteru, o Nejstarší městskou knihu táborskou z let 1432–1452. K vydání ji připravili Alena M. Černá z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR a František Šmahel z Centra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR.

 

Táborská kniha je nejdůležitějším písemným svědectvím o bohatém a rozmanitém trhu s nemovitostmi v husitském městě Tábor, které se nám dochovalo. Jedná se o mimořádně přínosný pramen pro badatele se zájmem o českou, zejména husitskou, historii. Vzhledem k tomu, že kniha je zapsána ve staré češtině, poskytuje cenné informace i pro diachronní jazykovědnou bohemistiku. Publikace kromě samotné edice textu obsahuje rozsáhlou úvodní studii z pera obou editorů a doprovodný aparát, mj. rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík a slovníček. Text edice je obsažen rovněž na CD, které je přiloženo k publikaci. Publikaci lze koupit zde.

 

20. 10. 2017