Pozvánka na 2. ostravské onomastické setkání

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Výzkumné centrum historické geografie Historického ústavu AV ČR a Ústav pro jazyk český AV ČR vás srdečně zvou na 2. ostravské onomastické setkání, které se bude konat v Ostravě 23.–25. dubna 2018. Přihlášky je možné zasílat do 30. listopadu 2017. Více informací naleznete zde.

29. 9. 2017