Nová kniha: Ty jo, to seš dobrá!

Nová kniha: Ty jo, to seš dobrá!

Nakladatelství Academia právě vydalo monografii Kláry Dvořákové s názvem Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině. Publikace vychází z podrobného rozboru více než sedmdesáti komplimentových sekvencí v nahrávkách soukromé neformální komunikace mezi rodinnými příslušníky a přáteli.

Práce popisuje komunikační funkce komplimentů i jejich lexikální, morfologické a syntaktické prostředky, představeny jsou taktéž prostředky neverbální. Jelikož autorka problematiku nahlíží v kontextu dialogické komunikace, své místo nachází i analýza reakcí na komplimenty.

11. 7. 2017