Nové vydání knihy Jak se bude vaše dítě jmenovat?

V nakladatelství Academia právě vyšlo šesté, aktualizované a rozšířené vydání knihy Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? Na tvorbě přidaných hesel a doplňování nově ověřených jmen autorsky spolupracovali Pavel Štěpán a Martina Ptáčníková z oddělení onomastiky.

 

Nové vydání obsahuje na 17 000 českých i cizojazyčných jmen, která jsou jazykově ověřenými základními oficiálními podobami zapsatelnými do českých matričních dokladů. V porovnání s předcházejícím vydáním bylo doplněno 3 000 nově ověřených jmen. Kniha poslouží nejen jako jazyková příručka v úřední a matriční praxi, ale také jako zdroj informací pro širokou veřejnost zajímající se o výběr, zápis, překládání a všestranné užívání jmen.

3. 3. 2017