Přednáška: Projekt Slovníku afixů užívaných v češtině – pokus o bilanci

Josef Šimandl z oddělení gramatiky ÚJČ prosloví v Kruhu přátel českého jazyka přednášku nazvanou Projekt Slovníku afixů užívaných v češtině – pokus o bilanci. Koná se ve středu 15. března 2017 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

Anotace:

Přednáška jednak představí projekt, jehož výstup je již přístupný v podobě knižní i webové, jednak rozebere potíže a nezdary, které během práce vyvstaly. Na praktické rovině půjde o problémy morfematické segmentace, interpretace slovotvorných procesů, ale i o badatelské problémy s korpusy. Na teoretické rovině lze zvážit mj. přínosnost striktního oddělování diachronie od synchronního bádání nebo vzájemný poměr motivace a fundace.
 

10. 3. 2017