Osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

Osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

Koncem listopadu roku 2016 vyšel další, už osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, obsahující etymologický rozbor hesel začínajících písmeny V a Z (větъ–zakonъ). Slovník jako jediný na světě zpracovává slovní zásobu staroslověnštiny, nejstaršího doloženého slovanského spisovného jazyka.

Toto kolektivní dílo etymologického oddělení ÚJČ má zásadní význam pro rozvoj oboru slovanské etymologie a je zároveň důležitým zdrojem informací i pro etymologické výklady slovní zásoby jednotlivých slovanských jazyků včetně češtiny. Spolu s původem slov se tu vysvětlují  materiální i kulturní reálie starých Slovanů a zohledňují se i jejich kontakty s okolním světem. Slovník je vysoce ceněn doma i v zahraničí.

 

Bibligrafické informace:
Bičan, A. – Boček, V. – Janyšková, I. – Karlíková, H. – Malčík, P. – Šarapatková, Ž. – Villnow Komárková, J. – Vykypěl, B.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU, 2016, ISBN 978-80-263-1107-2.

19. 12. 2016