Odborný pracovník / odborná pracovnice v etymologickém oddělení

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka / odborné pracovnice v etymologickém oddělení (pracoviště v Brně) – úvazek 0,4.

 

 

Předpokládaný profil uchazeče/uchazečky:

  • ukončené magisterské studium v oboru český jazyk (diachronní orientace), nejlépe v kombinaci s dalším slovanským jazykem, případně s latinou,
  • probíhající doktorské studium (s diachronním zaměřením) nebo jeho předpokládané zahájení.

 

 

Nástup od 1. 3. 2019.


V případě zájmu zašlete přihlášku se strukturovaným životopisem a kontaktními údaji na e-mailovou adresu helena.karlikova@ujc.cas.cz nebo poštou na adresu Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., etymologické oddělení, Veveří 97, 602 00  Brno, a to nejpozději 10. 2. 2019 do 12 hodin.

 

Výběrové řízení proběhne v pátek 15. 2. 2019 v 11 hodin na výše uvedené adrese.

 

 

25. 1. 2019