Odborný pracovník / odborná pracovnice v oddělení gramatiky

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka / odborné pracovnice v oddělení gramatiky (zástup za rodičovskou dovolenou) – úvazek 0,5.

 

 

Náplň práce:

účast na odborném programu oddělení – výzkumná a publikační činnost zejména v následujících tematických oblastech:

 

  • komplexní popis gramatického systému češtiny,
  • analýza slovesné sémantiky,
  • výzkum gramatických kategorií,
  • metodologie gramatického popisu jazyka,
  • nepevnost současné gramatické normy.

 

Dále se předpokládá podíl na přípravě odborných přednášek, seminářů a konferencí oddělení i aktivní účast v podobných akcích pořádaných ÚJČ i jinými subjekty, navazování mezinárodní spolupráce, grantová a projektová činnost, pedagogická činnost na VŠ.

 

 

Předpokládaný profil uchazeče/uchazečky:

  • ideálně ukončené nebo započaté doktorské studium v oboru český jazyk, případně též ukončené VŠ vzdělání v témže oboru,
  • aktivní znalost angličtiny, znalost dalších jazyků vítána,
  • zkušenost s webovými aplikacemi Českého národního korpusu a dalšími nástroji NLP výhodou.

 

Předpokládaný nástup od 1. 2. 2021.

 

 

V případě zájmu zašlete strukturovaný odborný životopis s (výběrovou) bibliografií a popisem relevantních odborných aktivit na e-mailovou adresu vvesely@ujc.cas.cz, a to nejpozději do 8. 1. 2021.

 

 

Dovolujeme si vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy ohledně vámi vybrané pozice. Toto zpracování vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. 10. 2020