Odborný pracovník / odborná pracovnice v etymologickém oddělení

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka / odborné pracovnice v etymologickém oddělení (pracoviště v Brně) – úvazek 0,4.

 

Předpokládaný profil uchazeče/uchazečky:

  • ukončené VŠ studium v oboru český jazyk (diachronní orientace);
  • znalost latiny, některého ze světových jazyků, případně dalšího jazyka slovanského vítána.


Nástup od 1. 10. 2020.

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis spolu s kontaktními údaji na e-mailovou adresu helena.karlikova@ujc.cas.cz, nebo poštou na adresu Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., etymologické oddělení, Veveří 97, 602 00 Brno, a to nejpozději 25. 6. 2020 do 12 hodin.
 

Výběrové řízení proběhne 30. 6. v 10:30 na výše uvedené adrese.

 

 

 

  

Dovolujeme si vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy ohledně vámi vybrané pozice. Toto zpracování vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. 6. 2020