Odborný pracovník / odborná pracovnice oddělení onomastiky

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka / odborné pracovnice v oddělení onomastiky.

 

Požadavky:

  • ukončené magisterské studium ve filologickém oboru
  • obhájená diplomová práce s onomastickou tematikou
  • účast nebo plánovaná účast v doktorském studiu

 

Publikační činnost v oblasti onomastiky výhodou.

 

Nástup dle dohody.

 

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a doklady dosavadní odborné práce na e-mailovou adresu stepan@ujc.cas.cz, a to nejpozději 9. 3. 2017 do 12 hodin. Vyhrazujeme si právo neodpovídat na nabídky, které nesplní výše uvedené požadavky.

14. 2. 2018