Rada ÚJČ

Rada Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se ve svém působení řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Mezi její hlavní úkoly patří dbát na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření. Stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje. Schvaluje rozpočet a jeho změny a střednědobý výhled jejího financování. Schvaluje vnitřní předpisy, výroční zprávu a účetní závěrku. Vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje jmenování vybraného uchazeče ředitelem instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele. Rada ÚJČ také projednává návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací a návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

 

 
Předsedkyně:
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
 
Místopředsedkyně:
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
 
Tajemnice:
Ing. Olga Štefanová
 
Členové:
prof. Dr. Tilman Berger
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
PhDr. Alena Černá, Ph.D.
doc. Dr. phil. Markus Giger
PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
PhDr. Milada Homolková, Ph.D.
PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.
PhDr. Milena Šipková, CSc.
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.
 
Dokumenty:
 
 
Usnesení z jednání: