Tiskové zprávy

Čeština bestsellerem

Akademická příručka českého jazyka dvojnásobně oceněna na veletrhu Svět knihy


Praha 15. 5. 2015 – Hned dvě ocenění za svou publikaci obdržel na veletrhu Svět knihy 2015 Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Akademická příručka českého jazyka se umístila na prvním místě v kategorii odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé v soutěži Český bestseller. Druhé místo získala v kategorii Cena poroty za výkladový slovník v soutěži Slovník roku 2015 pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů. Kniha je dílem kolektivu autorů pod vedením Markéty Pravdové, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český a vedoucí oddělení jazykové kultury. Publikaci určenou zájemcům o češtinu z řad široké veřejnosti i profesionálních uživatelů vydalo v roce 2014 nakladatelství Academia.

 


Lidové noviny vydávají jedinečný seriál Čeština nově od A do Ž

Praha 4. 2. 2015 – Zcela unikátní vzdělávací kurz Čeština nově od A do Ž vznikl ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR. V celkem třiceti lekcích přinese ucelený přehled pravidel, norem a novinek v užívání českého jazyka. V Lidových novinách bude Čeština nově od A do Ž vycházet denně na speciální stránce a poprvé vyjde v pátek 6. února.


Dáme hlavy dohromady

Ústav pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů
budou maturantům radit společně

 
Praha 2. 9. 2013 – S blížícím se termínem podzimních maturit se Ústav pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů rozhodly propojit své jazykové poradny. Požádat o názor či radu mohou nejen studenti, ale také jejich učitelé. Obě poradny jsou připraveny konzultovat konkrétní sporné jazykové jevy a vyjádřit se i k jejich didaktickým aspektům.

 


Velký průzkum velkých písmen

Pravidla pro psaní velkých písmen v češtině zná necelých 60 % lidí, ale více než 85 % si žádné změny nepřeje

 
Praha 1. 11. 2012 – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dokončil ve spolupráci se společností Factum Invenio vyhodnocení rozsáhlého sociolingvistického průzkumu Psaní velkých písmen v češtině. Při sběru dat v první polovině tohoto roku se podařilo získat celkem 18 646 vyplněných dotazníků. Ověřováním znalosti správného psaní velkých písmen se ukázalo, že pravidla pro psaní v testovaných pojmenováních znalo 59,1 % z celkového počtu respondentů, avšak plných 86,4 % sdílelo názor, aby byla současná pravidla pro psaní velkých písmen v českém jazyce zachována. Možnosti vyjádřit se ve volných otázkách ke zkoumané problematice využilo přes 4 000 dotazovaných.