Oznámení

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., (ÚJČ) poptává cenovou nabídku vypracování studie využitelnosti budovy na adrese Washingtonova 1569/21, Praha 1.

 

Požadavky
Studie by měla

 • posoudit možnost využití budovy pro potřeby ÚJČ, a to ve variantách:
 1. v současné podobě budovy, tj. bez stavebních zásahů jdoucích nad rámec nutné renovace;
 2. s mírným adaptováním vnitřního členění budovy, tj. např. s odstraněním či přesunutím příček / nenosných zdí, ovšem s respektem k architektonicky cenným prvkům;
 • zohlednit relevantní regulativy;
 • obsahovat konkrétní zakreslení, pro jaký účel může být který prostor v budově využíván;
 • zpracovat odhad finanční náročnosti prací nutných pro využívání budovy ÚJČ;
 • zpracovat odhad časové náročnosti prací nutných pro využívání budovy ÚJČ.

 

Podklady

 • dokumentace v podobě souborů ve formátu dwg, jpg, doc(x) a pdf;
 • interní konzultace zadavatele;
 • prohlídka budovy;
 • stavební program ÚJČ;
 • vzorová studie projektu Invalidovna.

 

Kritéria

 • cena;
 • kvalifikace (autorizovaný architekt a/nebo autorizovaný inženýr a technik);
 • reference (předchozí zakázky podobného typu).

 

Harmonogram

31. 10. 2019
vyhlášení
do 29. 11. 2019 termín podání nabídek
do 6. 12. 2019 výběr dodavatele
do 28. 2. 2020 vypracování studie

 

 

 

 

 

 

Zájemcům o podání nabídky předá podklady PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D., zástupce ředitele ÚJČ pro věci provozní a organizační (dufek@ujc.cas.cz, 774 025 956).